Glycerin (กลีเซอรีน) คืออะไร...?
  • 30 January 2019
  • 65,142
  • 0
ทำไม..กลีเซอรีน จึงมีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน และมีความแตกต่างจากปิโตเลี่ยม เจลลี่ อย่างไร ? มาหาคำตอบกัน.... กลีเซอรีน (Glycerin) ชื่อทางเคมี : กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 99.5% (USP Grade)ชื่ออื่น : Glycerin Glycerol 1,2,3-propanetr
อ่านต่อ